سلامی پر از عشق و احساس به همه هوادارن با احساس

سلطان احساس استاد مجید خراطها

منتظر لحظاتی فراموش نشدنی دیگه هستیم از

 سوپر استار موسیقی پاپ پسری از دیار عشق و احساس

سلطان مجید خراطها . . .